Välkommen!

Efter några år med egna erfarenheter kring alternativa behandlingsformer valde jag att själv söka kunskaper kring området. Jag kände i arbetet med hästar att något saknades för att kunna hjälpa individen. Idag vet jag att det var helheten som jag saknade. Jag upplevde att man många gånger arbetade med symtomen och glömde problemet till symtomen. I min behandling av hästar arbetar jag mot att skapa en helhet. Jag vill hjälpa individen att hitta balans i det fysiska, psykiska och emotionella måendet.

Många av mina återkommande kunder behandlar sina tävlingshästar för att öka tävlingsprestationen och få mjuka, välmående hästar som kan prestera på högsta nivå på tävlingsdagen. Jag följer upp mina kunders tävlingsresultat och följer gärna ekipagen på tävlingar. 

Jag finns i Eslöv och behandlar hästar runt omkring Skåne.