Sedan 2012 är jag diplomerad hästakupunktör enligt TCVM (Traditional Chinese Veteinary Medicine). Akupunktur är en 3000 år gammal kinesisk behandlingsform för både människor och djur. Behandlingsmetoden är att punkter på hästens kropp stimuleras och ger effekt i andra delar av kroppen och dess funktion. Akupunktur utsöndrar kroppens egna hormoner, serotonin, oxytocin och endorfin. Således kan akupunktur förebygga och behandla sjukdomar samt ge smärtlindring.

Hästakupunktur är bra som komplement till den veterinärmedicinska vården till olika slags hältor som exempelvis senskador, ledinflammationer (kotled, hovled, hasled) och strålbensproblematik. Du kan även använda akupunktur till muskelsmärta, ryggont, hosta och astma.

Akupunktur kan användas som förebyggande hästhälsovård för harmoniska, mjuka och avslappnade hästar. Det kan även balansera och lugna en orolig häst. Höja din hästs immunförsvar samt förebygga mot exempelvis hovböld eller problem med att sätta/fälla päls.

Vid eventuell boxvila kan det vara bra att använda sig av akupunktur eftersom akupunkturen håller blodcirkulationen igång samt att muskler hålls mjuka och aktiva och magen och tarmrörelserna hålls igång för att undvika förstoppning.

I min akupunkturbehandling arbetar jag mot att skapa en helhet för hästen som individ och hjälpa hästen med att hitta balans i det fysiska, psykiska och emotionella måendet.

Många av mina återkommande kunder behandlar sina tävlingshästar för att öka tävlingsprestationen och få mjuka, välmående hästar som kan prestera på högsta nivå på tävlingsdagen. Jag följer upp mina kunders tävlingsresultat och följer gärna ekipagen på tävlingar. 

Jag finns i Eslöv och behandlar hästar runt omkring Skåne. 

AKUPUNKTUR KAN HJÄLPA MOT FÖLJANDE:

 • Ledinflammationer
 • Strålbenshälta
 • Senskada
 • Hosta, astma
 • Ryggont
 • Muskelsmärta
 • Hovböld
 • Pälssättningsproblematik
 • Psysiska problem, orolig häst
 • Nedsatt immunförsvaret
 • Smärta
 • Förstoppning