HOPPDOMARE/ÖVERDOMARE

2012 godkändes jag som hoppdomare B efter att avlagt domarprovet. Sedan dess har jag varit ute och dömt flera olika hopptävlingar men även hopp-provet i fälttävlan. Jag har sedan barnsben tävlat mycket i hoppning och gör fortfarande när andan faller på.

2016 bestämde jag mig för att gå kursen till Överdomare i hoppning. Mitt prov godkändes och i juni dömde jag min första tävling som Överdomare.