Priser

Hästakupunktur                             700 :-

rabatt

2 hästar                                        600 :- / st

3 hästar el fler                               500 :- / st

Återkommande kunder varje

månad med fler än 1 häst               500 :- / st

OBS i priset ingår körning men vid längre körsträcka än 3 mil tillkommer körersättning på 25 :- milen, alt flera hästar vid behandlingstillfället.

 

 

Domaruppdrag                              200 :- / timme

 

Alla priser är inkl moms.